Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Clewer Technology Oy:n ja sen lähiyhtiöiden (jäljempänä ”Clewer”) omistamiin verkkosivustoihin ja niillä esitettyyn verkkosisältöön (jäljempänä yhteisesti ”Palvelu”). Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille tietoa Clewerin tuotteista ja palveluista.

Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Henkilötietojen käsittely

Clewer käsittelee asiakkaiden henkilötietoja mm. palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käyttäjä voi tutustua tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn erillisellä tietosuojaselosteella.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Palveluun

Palvelu ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Clewerin tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa tai muualla Palvelussa erikseen myönnetty.

Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Palvelussa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Clewerin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Verkkopalvelussa mahdollisesti julkaistavia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Clewerin vastuu 

Clewer ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Palvelun käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta informaatiosta.

Clewer ei takaa Palvelun saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Clewer ei vastaa mistään Palvelun käytöstä tai sen estymisestä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien kuten rahoitusyhtiön omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Clewer ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Evästeet

Clewer käyttää Palvelussa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Palvelun käytön yhteydessä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedosto. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään. Clewer voi kerätyn tiedon avulla kehittää Palvelua entistä kiinnostavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.